Kdo sem

Nekaj osnovnih podatkov

O meni

Moja poklicna kariera je od začetka do danes povezana z ljudmi. Kot dipl. pedagog in zgodovinar sem se že na začetku začel ukvarjati z na kazen zapora obsojenimi žensakmi. Kot pedagog, sem vodil socioterapevtske skupine in individualno delo z zaprtimi osebami. Kasneje sem bil zaposlen kot vzgojitelj v otroškem vrtcu, od tam sem odšel v privatno svetovalno družbo. Delal sem na področju dela z ljudmi. Vodil sem različna izobraževanja, delavnice in treninge s področja komunikacije, medosebnih odnosov, premagovanja stresa in izgorelosti, timskega dela, vodenja in osebnostne rasti. Postal sem eden izmed dveh trenerjev Treninga Dale Carnegie, treninge sem izvajal v vseh večjih in pomembnih gospodarskih družbah v Sloveniji. V sklopu treningov Dale Carnegie sem se izobraževal v Ameriki, Švici in na Češkem. Izobraževal sem se tudi za Trenerja trenerjev in postal coach. Izkušnje in znanja so me pripeljala do odločitve, da se posvetim individualnem delu s posamezniki in sem na Inštitutu IPSA študiral Transakcijsko analitično psihoterapijo. Leta 2009 sem se odločil za individualno prakso. Zaključil sem dve stopnji izobraževanja EMDR terapije. V kombinaciji s TA, pri terapiji uporabljam  tudi ta pristop.

  • Transakcijska analiza 80% 80%
  • EMDR 20% 20%

Trajanje terapije

Trajanje kratkotrajne terapije – coachinga je med 10 in 15 srečanju. Za globje spremembe je potreben daljši čas, eno leto ali tudi več.

Uporaba različnih tehnik

Terapevt izvaja različne tehnike, ki pripomorejo k spremembam in so prilagojene ciljem terapije in težavam, ki jih klient želi razrešiti.

Članstvo v strokovnih organizacijah

Društvo za transakcijsko analizo Slovenije SLOVENTA,
Evropsko združenje za transakcijsko analizo EATA,
Slovensko društvo za integratovno psihoterapijo in transakcijsko analizo SINTA

Komunikacija

Terapevt je dober poslušalec in med klientom in njim je stalna komunikacija. Dobra komunikacija je pomembna za uspeh terapije.

Odločitev za obiskovanje terapije zori. Vprašajte, če vas še kaj zanima.

Če želite začeti obiskovati terapijo, pošljite sporočilo in v najkrajšem času se bomo dogovorili za srečanje.

Informacije na e-naslovu: matjaz.kosir@psiho-terapevt.si ali na telefonu: 041 399 840